Newsletter RM Kredyty

Raport z rynku kredytów hipotecznych i nieruchomości.

Otrzymuj najciekawsze informacje ze świata kredytów i nieruchomości.

Zaznacz powyżej wszystkie wymagane zgody.

Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu email przesłane w niniejszym formularzu będą przetwarzane w związku z wykonywaniem usługi pośrednictwa finansowego i/lub ubezpieczeniowego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) zawiadamiamy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RMK Kredyty sp. z o.o. sp. kom. oraz RS Grupa sp. z o.o. sp. kom., z siedzibą w Warszawie przy ul. Bliskiej 10/75, 03-804 Warszawa (dalej: ADO).
2. ADO umożliwia kontakt za pomocą za pomocą telefonu: (+48) 794-785-249, drogą pocztową: ul. Bliska 10/75, 03-804 Warszawa.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby.
4. ADO nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu złożenia oferty finansowania lub ubezpieczenia, a jeżeli usługa pośrednictwa finansowego i/lub ubezpieczeniowego zostanie wykonana przez okres przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem tych usług zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Odbiorcami danych osobowych z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych mogą być:
a. pracownicy ADO upoważnieni do ich przetwarzania na polecenie ADO;
b. podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług umożliwiających świadczenie pośrednictwa finansowego i/lub ubezpieczeniowego;
c. dostawcy usług prawnych, doradczych i windykacyjnych w przypadku dochodzenia przez ADO roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą.
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu Pani/Pana danych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
kontakt@rmkredyty.pl +48 503 804 619
Napisz do nas