Regulamin

§1

Podstawowe warunki

1. Serwis rmkredyty.pl jest własnością RMKREDYTY PL sp. z o.o. sp. kom., zwaną dalej Właścicielem, któremu przysługuje pełnia praw i obowiązków związanych z dysponowaniem serwisem w ramach obowiązujących przepisów prawa.
2. Niniejszy Regulamin jest podstawą funkcjonowania serwisu rmkredyty.pl.
3. Korzystanie z serwisu przez Użytkownika oznacza zapoznanie się z treścią Polityki prywatności i Regulaminu oraz ich akceptację.

 

§2

Odpowiedzialność

1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za błędną interpretację oraz niewłaściwe użycie przez Użytkowników danych zawartych w serwisie. Informacje zawarte na stronie nie stanowią nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § Kodeksu cywilnego.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie publikowane informacje oraz odnośniki do serwisów zewnętrznych nie pełnią funkcji działalności doradczej i jako takie nie powinny być postrzegane.
3. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie serwisu na niektórych urządzeniach oraz związane z tym komplikacje techniczne.
4. Właściciel serwisu oświadcza, iż dołożył wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom bezpieczeństwo techniczne.
5. Zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych przez serwis zostały opisane w Polityce prywatności
6. Właściciel oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, propozycji, ogłoszeń oraz ofert zamieszczonych w serwisie dotyczących przedsiębiorstw zewnętrznych. Właściciel oświadcza, iż nie pośredniczy w zawarciu jakichkolwiek umów, ze szczególnym naciskiem na umowy zawierane za pomocą środków przekazu na odległość poprzez serwis.
7. Właściciel oświadcza, iż korzystanie z serwisu jest dla Użytkowników nieodpłatne. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opłaty związane z nawiązaniem połączenia z Serwisem, wynikające z warunków współpracy Użytkownika ze stosownym operatorem sieci.

 

§3

Postanowienia końcowe

1. Regulamin w obecnej treści wchodzi w życie z dniem 13 października 2018 roku.
2. Właściciel zastrzega sobie wyłączne prawo do zmiany, modyfikacji, rozbudowy struktury oraz doprecyzowania Regulaminu, za wyjątkiem sytuacji, w których Regulamin zmieniony zostaje stosownym orzeczeniem Sądu.
3. Regulamin został sporządzony w oparciu i pozostaje utrzymany w ramach obecnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Regulamin jest dostępny w odpowiedniej do tego części Serwisu przez cały czas jego działania.
5. O zmianach Regulaminu Właściciel informuje użytkowników poprzez odpowiednią adnotację w Serwisie.

kontakt@rmkredyty.pl +48 503 804 619
Napisz do nas